Prisliste selskapslokale

 

 

Kva info info pris
Grunnpris barneselskap - 15 pers. Inntil 2,5 timar Inkl vask av gulv opptil 12 år 1250,00 kr
Grunnpris ungd.selskap - 15 pers. Inntil 3 timar Inkl vask av gulv frå 13-15 år 1750,00 kr
Tillegg pr 5 pers over 15 200,00 kr
Grunnpris helg og høgtid Inkl vask av gulv 35-40 pers frå 3000 kr
Grunnpris midtveke, dagtid/kveld - 15 pers Inkl vask av gulv 2500,00 kr

Ved feiring av fleire bursdagsbarn samtidig gjeld andre prisar. Ta kontakt for pristilbud

Tillegg
Tillegg: Kr 650,- pr time over angitt tid
Leige av instruktør med valgt aktivitet i eigen sal. For både barn, ungdom og voksne. Kr 1250,- pr 20-30 minutt

Aktivitetar å velge mellom er bl.a
- softball
- hinderløype
- turn
- dans
- trening på matte