Prisliste selskapslokale

 

 

Kva info info pris
Grunnpris barneselskap - 15 pers. Inntil 3 timar Inkl vask av gulv opptil 12 år 1250,00 kr
Grunnpris ungd.selskap - 15 pers. Inntil 4 timar Inkl vask av gulv frå 13-15 år 1750,00 kr
Tillegg pr 5 pers over 15 200,00 kr
Grunnpris helg og høgtid Inkl vask av gulv 35-40 pers 3500,00 kr
Grunnpris midtveke, dagtid/kveld - 15 pers Inkl vask av gulv 2300,00 kr
Leige av dukar 350,00 kr

Ved feiring av fleire bursdagsbarn samtidig gjeld andre prisar. Ta kontakt for pristilbud

Tillegg
Leige av instruktør med valgt aktivitet i eigen sal. For både barn, ungdom og voksne.
kr 800,- pr 30 minutt

Aktivitetar å velge mellom er bl.a
- softball
- hinderløype
- turn
- dans
- trening på matte