• Trening med Konstanse passar både mosjonist og idrettsutøvar.   
  • Stadig fleire seriøse idrettsutøverar inkluderer slik trening i sitt treningsprogram. Norske menn kjem også i stadig større grad etter for å trene seg til ei flott holdning og ein funksjonell kropp!
  • Kraftstasjon: Vi jobbar ut frå eit sterkt og stabilt senter, kroppen sin kraftstasjon som er mage/rygg/bekken.
  • Pust: God, djyp og jamn pust gir oksygen til kroppen og god blodsirkulasjon. Den er eit effektivt verktøy for å rekruttere muskulatur og fremme bevegelse. Pust er kobling mellom hovud og kropp. Pust gir meir kraft til bevegelsen og gir deg bedre effekt av treninga. 
  • TRENING MED KONSTANSE passer for alle – uavhengig av alder, fysisk status eller treningsbakgrunn.
  • Vi benyttar utstyr som step, lette vekter, toningball, stor ball, theraband, skumrulle og medisinball

Timeplan

 

MANDAG 

Kl 17.00          Bergsøy IL Fotball. A-Lag Herrer

 

TIRSDAG 

Kl 09.15          Trening på matte 

Kl 19.15          Trening på matte. Utstyr: Medisinball/Manualer

 

ONSDAG

Kl 17.30          Workshop - Teknikk. Få plassar

 

TORSDAG

Kl 09.15          Trening på matte  

Kl 18.00          Trening på matte. Utstyr: Step/Theraband

 

FREDAG

Kl 17.15          Trening på matte. Utstyr: Skumrulle

 

LAURDAG

kl 10.00          Vi mikser mellom ulike klasser. Sjå online booking

 

     

 

 

TRENING PÅ MATTE er øvelsar for styrke og bevegeligheit, kroppsholdning og kroppsbevisstheit. Hovudmålet er å få ein funksjonell kropp -  ein kropp i balanse. Treninga foregår med enkle, effektive og skånsomme bevegelsar for heile kroppen. PUST er sentral. Vi vekslar mellom UTSTYR som lette vekter/toningball, medisinball, stor ball 65 cm i dia, theraband og skumrulle.

MEDISINBALL vert i januar og februar benytta tirsdag kveld. Øvelsane er veldig fine å gjere også utan ball. Dette styrer du heilt sjølv. God trening for heile kroppen der vi er ein del i ståande posisjon. Styrke, mobilitet, balanse og kondisjonstrening. Vi bygger på same tekniske grunnprinsipp som ellers i trening på matte klassene.

STEP vert i januar og februar benytta torsdag kveld. Kondisjonstrening på stepkasse. Enkle og effektive øvelsar satt i system for å få opp pulsen, trene kondisjon, styrke, mobilitet og balanse.  Vi bygger på same tekniske grunnprinsipp som ellers i trening på matte klassene.

Passar alle formnivå #tadegtidtiltrening #kroppendinkan

 

  • tirsdag og torsdag morgen og kveld er ÅPNE klasser.
  • ÅPNE klasser står på timeplanen gjennom heile året, tilpassa sesong og årstider. Åpne klasser PASSAR ALLE. Men som nybyrjar anbefalar eg å ta introkurs,workshop og/eller privattimar for å lære det grunnleggande.