ONLINE BOOKING

https://treningmedkonstanse.onlinebooq.net/ 

All bestilling skjer via online booking og ei evt avbestilling skjer også her. 
Avbestilling av klasser er gratis. Men om du avbestiller mindre enn 3 timar før klassa sin start vil du verte fakturert kr 150,- på neste faktura. Det same gjeld for å ikkje møte opp til booka time/klasse. 
For å sjå kva klasser du har bestilt og evt legge inn ei avbestilling: Benytt <kundeinnlogging> inne i online booking systemet.

Med tanke på respekt for opplegget og trivsel på studioet ber eg deg om å være klar på matta min 5 min før oppstart. Dersom du veit du får problem med å nå klassa kan du sende ein sms til instruktør slik at det vert ordna med ein plass og utstyr.

Treningssal er klar 15 min før klassa startar.

Er det 3 eller mindre påmeldt til klasse vil klasse verte avlyst. Dei aktuelle påmelde vil få beskjed på sms.

VELKOMEN til Trening med Konstanse