K trening på matte

Trening på matte er inspirert av treningsmetoda pilates. Dette er ei form for styrketrening som handlar om å bygge opp den indre støttemuskulatur grundig. Slik at vi kan bære kroppen vår på mest mulig hensiktsmessig måte.

Treninga foregår med rolige og skånsomme øvelsar.

Øvelsane foregår på matte der du får god personleg rettleiing. Rettleiing undervegs er viktig for at teknikk skal kome på plass. Øvelsane er ikkje vanskelege, men måten dei utførast på er sentral.

Vi fokuserer på pust og korleis ein pustar rett, noko som vil hjelpe på oksygenopptaket og fornying av celler i kroppen. Det aukar også blodgjennomstrøyming til kroppen og hovudet. Noko som gir ei avslappande og spenningsbefriande effekt.  

Å være bevisst korleis ein utfører øvelsane vil gi bedre styrke. Og samanheng mellom tankar og korleis du beveger kroppen vil bedre kroppsholdning.

Det handlar mykje om pust og kroppsholdning. Det er eit mål at ein bringer med seg det ein lærer på trening, ut i kvardagen.

Vi bruker utstyr som: Theraband, lette vekter/toningball, stor ball, skumrulle og medisinball.

Treninga foregår i ei rolig og energirik atmosfære.

Aerobic

Aerobic er ei herleg kondisjonstrening der ulike basisøvelsar vert sett saman til ein liten koreografi i takt med musikk. Aerobic tek sikte på å forbedre kondisjon og utnyttelse av oksygen, samt bedre balanse og koordinasjon. Treningen foregår i grupper med instruktør og passar alle som likar å bevege seg til musikk. Treninga kan også gjerast på stepkasse.

Utfyllande informasjon

  • Varierte og kjekke øvelsar som er enkle å tilpasse alle formnivå
  • Vi jobbar ut frå eit sterkt og stabilt senter - kroppen sin kraftstasjon som er mage/rygg/bekken.
  • Fokus på kroppshaldning, og kobling mellom pust og korleis du bærer kroppen din.
  • God, djyp og jamn pust gir oksygen til kroppen og god blodsirkulasjon. Den er eit effektivt verktøy for å rekruttere muskulatur og fremme bevegelse. Pust er kobling mellom hovud og kropp. Pust gir meir kraft til bevegelsen og gir deg bedre effekt av treninga. Pust hjelper deg også til å slappe bedre av og er både angst og stressreduserande.
  • For mosjonist er Trening med Konstanse med på å bedre balanse, styrke og mobilitet i kroppen. Noko som gir deg ein kropp som fungerer bedre i daglegliv, familieliv og arbeidsliv. 
  • Idrettsutøverar inkluderer variert trening i sitt treningsprogram for bedring av prestasjon og til restitusjon.
  • Målet er også å få bukt med spenningar i rygg, hofter, nakke og skuldre. Bedre bl.a balanse, kondisjon og kroppshaldning. Bedre funksjonell styrke. Som gir god restitusjon og er skadeforebyggande. 

Vi benyttar enkelt utstyr som TRENINGSMATTE - MEDISINBALL - STEP - THERABAND - FITNESSBALL - MANUALER