Retningslinjer

Det skal være ein voksen ansvarleg som står som arrangør for ditt arrangement. Før gjesteliste med navn og mobil.nr. I henhold til korona og smittevern er det ikkje lov å være fleire enn 25 personar totalt i studioet. 

Leigetakar får nøklar etter avtale og i rimelig god tid for å kunne lage til sitt arrangement. Tilbakelevering av nøklar så snart som muleg etter avslutta arrangement.

Resepsjonsdisk kan benyttast frå framside. Bakom er privat område. Du finn torky, handsåpe, små søppelposer på hylle på eine toalettet. 

Lovpålagt kildesortering. Vi har krav for sortering av boss: Plast. Papp/papir. Matavfall. Dunker står ved kjøleskap. Du finn sekker/poser for avfall i skap under vask. Matavfall skal takast med. Restavfall 15- 20 liter kan kastast i bossdunk utføre ytterdør. Resterande restavfall må takast med. Papp/papir og plast som er sortert ved kjøleskap kan stå igjen ( dette tek vi vidare til våre kontainere ) 

Tomflasker tek dykk med

Opprydding: stolar vaskast over både sete og stolrygg. Stablast 4 og 4. Bord vaskast og settast opp på kvarande to og to. Inntil vegg 

Tørk opp smuss og søl frå gulv og benker. Vask matrester frå kjøleskap. Tørk over toalett og vask. 

Oppvaskmaskin bruk program 65 g.  Om du ikkje har fått vaska alt av fat, glas og bestikk kan dette skyllast og settast igjen i vask og på kjøkkenbenk. Tvåger, kjøkkenhandduk som du har brukt og høyrer studioet til, legger du igjen i pose på kjøkkenbenk. Har du leigd dukar skal desse også leggast igjen i ein pose.

Sjekk over og ha kontroll på levande lys. Ha igjen vindu før du forlater studioet.

Nøklar: legg nøklar på slangetrommel utføre ytterdør når dokke er ferdige. Send så ein sms til tlf 99015191 om at dokke har forlatt lokalet. 

 

 

 

 

Veileder fra FHI

Ved utleie av et lokale til et arrangement (for eksempel dåp, bryllup, bursdag) – blir leietaker "arrangør" på Studio Konstanse

Smittevernrådene er viktige

De tre overordnede rådene for å unngå smitte gjelder også når vi har arrangementer, feiringer og andre sosiale sammenkomster: 

  • Hold deg hjemme og unngå å få besøk dersom du er syk
  • Hold minst én meter avstand til dem som ikke er dine nærmeste*
  • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller bruk håndsprit

*Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid. For de fleste vil «de nærmeste» være dem du bor med, en kjæreste eller den aller nærmeste familie, for andre ens nærmeste venn.

Unngå klemmer og håndhilsing

Vi må hilse og gratulere uten klemmer og håndhilsing. Det kan være fint å minne gjestene på dette på forhånd.

Arrangement 

Dersom du skal ha et arrangement på et offentlig sted forutsetter det at smittevernreglene følges. Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet og kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt.

Krav til gjennomføring av et arrangement 

  • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan gjennomføre arrangementet med minst én meter mellom gjestene.
  • De som tilhører samme husstand eller er hverandres nærmeste må ikke ha én meter avstand.
  • Alle som er til stede må være friske.
  • Det må oppnevnes en ansvarlig arrangør. 
  • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, for bruk til en eventuell smittesporing. 
  • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.