Retningslinjer

Det skal være ein voksen ansvarleg som står som arrangør for ditt arrangement. Før gjesteliste med navn og mobil.nr. Maks ant 35-40 personar totalt i studioet. Hald dokke orientert om FHI sine føringar iht selskap og arrangement. 

Leigetakar får nøklar etter avtale og i rimelig god tid for å kunne lage til sitt arrangement. Tilbakelevering av nøklar så snart som muleg etter avslutta arrangement.

Resepsjonsdisk kan benyttast frå framside. Bakom er privat område. Du finn torky, handsåpe, små søppelposer på hylle på eine toalettet. 

Lovpålagt kildesortering. Vi har krav for sortering av boss: Plast. Papp/papir. Matavfall. Dunker står ved kjøleskap. Du finn sekker/poser for avfall i skap under vask. Matavfall skal takast med. Restavfall 15- 20 liter kan kastast i bossdunk utføre ytterdør. Resterande restavfall må takast med. Papp/papir og plast som er sortert ved kjøleskap kan stå igjen ( dette tek vi vidare til våre kontainere ) 

Tomflasker tek dykk med

Opprydding: stolar vaskast over både sete og stolrygg. Stablast 4 og 4. Bord vaskast og settast opp på kvarande to og to. Inntil vegg 

Tørk opp smuss og søl frå gulv og benker. Vask matrester frå kjøleskap. Tørk over toalett og vask. 

Oppvaskmaskin bruk program 65 g.  Om du ikkje har fått vaska alt av fat, glas og bestikk kan dette skyllast og settast igjen i vask og på kjøkkenbenk. Tvåger, kjøkkenhandduk som du har brukt og høyrer studioet til, legger du igjen i pose på kjøkkenbenk. Har du leigd dukar skal desse også leggast igjen i ein pose.

Sjekk over og ha kontroll på levande lys. Ha igjen vindu før du forlater studioet.

Nøklar: legg nøklar på slangetrommel utføre ytterdør når dokke er ferdige. Send så ein sms til tlf 99015191 om at dokke har forlatt lokalet.