Reglar ved leige

REGLER FOR LEIE AV LOKALER

Det skal være ein voksen ansvarleg som står som arrangør for ditt arrangement.  

Leigetakar får nøklar etter avtale og i rimelig god tid for å kunne lage til sitt arrangement. Tilbakelevering av nøklar så snart som muleg etter avslutta arrangement.

Resepsjonsdisk kan benyttast frå framside. Bakom er privat område. Du finn torky, handsåpe, små søppelposer på hylle på eine toalettet. 

Lovpålagt kildesortering. Vi har krav for sortering av boss: Plast. Papp/papir. Matavfall. Dunker står ved kjøleskap. Du finn sekker/poser for avfall i skap under vask. Matavfall skal takast med. Restavfall 15- 20 liter kan kastast i bossdunk utføre ytterdør. Resterande restavfall må takast med. Papp/papir og plast som er sortert ved kjøleskap kan stå igjen. Dette tek vi vidare til våre kontainere.

Tomflasker tek dykk med

Opprydding: stolar vaskast over både sete og stolrygg. Stablast 4 og 4. Bord vaskast og settast opp på kvarande to og to. Inntil vegg 

Tørk opp smuss og søl frå gulv og benker. Vask matrester frå kjøleskap. Tørk over toalett og vask. 

Oppvaskmaskin bruk program 65 g.  Om du ikkje har fått vaska alt av fat, glas og bestikk kan dette skyllast og settast igjen i vask og på kjøkkenbenk. Tvåger, kjøkkenhandduk som du har brukt og høyrer studioet til, legger du igjen i pose på kjøkkenbenk. Har du leigd dukar skal desse også leggast igjen i ein pose.

Sjekk over og ha kontroll på levande lys. Ha igjen vindu før du forlater studioet.

 


1. Leietaker er ansvarlig for ro og orden i henhold til politivedtekter for Herøy Kommune. Og følge regler for smittevern iht regjeringa sine retningslinjer. 

2. Leiepris er inklusiv utvask av lokalene. Betaling skjer til konto 3998 04 42180 senest sju virkedager før leiedato. 

3. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på lokaler og utstyr som voldes i tidsrommet leietaker benytter lokalene. Leietaker skal straks melde eventuell skade til utleier.

4. Ansvarlig leietaker / kontaktperson skal være minst 25 år, og har ansvar for henting og disponering av nøkkel etter avtale med utleier. Ved tap av utlevert nøkkel stilles leietaker økonomisk ansvarlig for eventuelt bytte av lås i anlegg eller deler av dette. 

5. All bruk av rusmidler er forbudt med følgende unntak: Ved sluttede private selskaper (for eksempel bryllup, bursdagsselskap, jobbsammenkomst) kan det nytes alkohol, forutsatt at deltakerne selv har med seg drikkevarer. I slike tilfeller er det ikke tillatt å selge alkohol.  Det er ikke tillatt for personer under 18 år å drikke alkohol på huset. 

6. Arrangementer skal være avsluttet senest kl. 01.30. Vis hensyn til naboene, hold vinduene lukket ved spilling av musikk. Unngå støy utenfor feks i forbindelse med avslutning av arrangementet.  

7. Overnatting er ikke tillatt.  

8. Utleier er uten ansvar for eiendeler som leietakerne mister. 

9. Når lokalene forlates må leietakeren forsikre seg om at alle vinduer og dører er forsvarlig låst. 

10. Røyking er ikke tillatt inne i bygget, heller ikke framføre inngangsparti.

11. Leietaker plikter seg til enhver tid å vite hvor mange som er til stede. Det er i lukka lag ikke tillatt å ta inn nye personer underveis i arrangementet. 

12. Rydding / vasking: 

- All medbrakt mat/drikkevarer, tomflasker, pynt og søppel skal ryddes og fjernes  av leietaker senest kl. 16.00 påfølgende dag. Studioet krever sortering av plast og papp. Dette kan stå igjen i egne dunker ved kjøleskap. Dette tar vi videre til våre kontainere. Matavfall kastes i grønne poser og tas med til private dunker. Gulvene skal være kostet/tørr moppet og klar for utvask. Søl på gulv, bord og møbler skal tørkes bort fortløpende slik det ikke setter seg flekker. 

- Evt. knust servise / skader skal meddeles utleier skriftlig innen kl 16 påfølgende dag.

15. Ved avbestilling senere enn en uke før bestilt leieforhold, blir leietakeren krevet for 50% av avtalt leiebeløp. 

Ved leie av lokaler i kontortid/treningstid, mandag til fredag, må leietaker påregne aktivitet i andre deler av bygget.  

 

 

Studio Konstanse, Nørvågvegen 15, 6090 Fosnavåg , Tlf 99015191, konstanse.naero@gmail.com

Del denne siden