Prisliste utleige

Prisliste selskapslokale

Kva

info

info

pris

Grunnpris barneselskap - 15 pers. Inntil 2,5 timar

Inkl vask av gulv

opptil 12 år

1250,00 kr

Grunnpris ungd.selskap - 15 pers. Inntil 3 timar

Inkl vask av gulv

frå 13-15 år

1750,00 kr

Tillegg pr 5 pers over 15200,00 kr

Grunnpris helg og høgtid

Inkl vask av gulv


frå 3000 kr

Grunnpris midtveke, dagtid/kveld - 15 pers

Inkl vask av gulv


2500,00 kr

Ved feiring av fleire bursdagsbarn samtidig gjeld andre prisar. Ta kontakt for pristilbud

Tillegg
Tillegg: Kr 650,- pr time over angitt tid
Leige av instruktør med valgt aktivitet i eigen sal. For både barn, ungdom og voksne. Kr 1250,- pr 20-30 minutt

Aktivitetar å velge mellom er bl.a
- softball
- hinderløype
- turn
- dans
- trening på matte